Psykoterapi i Hornb�k ved Madeleine J�rgensen
Jeg giver individuel terapi og modtager selv supervision.

En session varer 1� time. Pris: 250,00 kr.
Telefon: 2860 1630

Sandra Berkan

Der kan v�re rigtig mange gode grunde til at ops�ge en psykoterapeut. Kender du for eksempel det,
* at der er h�ndelser fra din fortid som stadig �sp�ger� i dit liv.
* at du nogle gange reagerer ikke helt alderssvarende.
* at visse situationer bare har det med at gentage sig.
* at det kan v�re sv�rt at s�tte gr�nser overfor andre.
* at det kan v�re sv�rt at m�rke og give udtryk for egne behov.
* at mangle selvv�rd og troen p� dig selv.
* at mangle energi og livsgl�de.
* at �l�be ind i� de samme fysiske symptomer.
* at sorg og tab kan v�re tungt at opleve og v�re i.

Terapien foreg�r i en tryg atmosf�re, et privat og personlig fristed hvor du kan l�gge dine f�lelser og tanker frem.

Selv om du har en god familie og venner som du kan tale med, kan det v�re lettere at tale med �n der st�r helt udenfor og ikke er f�lelsesm�ssigt involveret i dine problemer.

I terapien bruges samtaleterapi, tegning, dr�mme og krops- og energiarbejde.
Jeg har afsluttet et 4-�rigt uddannelsesforl�b p� ID-psykoterapeut uddannelsen hos ID-Acadamy v/Ole Vadum Dahl.
Har endnu ikke v�ret til min afsluttende eksamen.