Hypnose

NLP

Hypnose er en udvidet bevidsthedstilstand. Det er en tilstand, af dyb afslappethed, hvor man kan f� bedre kontakt til det ubevidste sind.

Hypnose har i mange �r v�ret brugt til bl.a. smertebehandling, tandl�geskr�k og enhver �ndring og kommunikation p� det ubevidste plan.

Hypnose er en trancetilstand og du har oplevet at v�re i trance mange gange, f.eks. n�r du sidder og dagdr�mmer eller om morgenen lige inden du "rigtig" v�gner.

Hypnoseterapeuten er at betragte som en guide, p� vejen ind og ud af hypnosen og under hypnosen har du hele tiden kontrollen.

Du kan v�lge at g� dybt ned i trancen og skabe de forandringer du �nsker og du kan v�lge til enhver tid at "tr�de" ud af trancen.

st�r for Neuro Lingvistisk Programming.

I praksis betyder det at man ved hj�lp af nogle teknikker, som er udviklet ved at studere succesfulde mennesker, kan �ndre de tankem�nstre, indre billeder og indre dialoger samt vores f�lelser, som forhindrer os i at n� vores m�l.

De indre billeder, indre dialoger og f�lelser kaldes de indre byggesten, det er dem vores tankem�nstre er bygget op af, og det er dem der styrer vores liv.

For at opn� det vi virkelig �nsker, er vi n�dt til at �ndre de indre byggesten, s�ledes at vores tankem�nstre f�rer os mod vores m�l.

Du er den eneste der kan �ndre dit liv i den retning du �nsker det, jeg er blot katalysatoren der hj�lper dig p� vej.